ผู้นำระบบซอฟต์แวร์ซีเคียวริตี้!
 
ซอฟต์แวร์ซีเคียวริตี้ อันดับ #1!
 
3 สถิติระดับโลก
  • ตรวจจับไวรัสได้ดีทีสุด
  • ตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆได้ไวที่สุด
  • อัพเดทฐานข้อมูลบ่อยที่สุด
  รางวัลระดับนานาชาติ
 
Virus-Centre.com        SecurityReviews.org
ผลทดสอบแสดงอัตราการตรวจจับไวรัส
ที่มา: Virus-Centre.com 2011 Test Report
 
สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการกำหนดค่ารักษาความปลอดภัยอัตโนมัติและกินทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์น้อยกว่า จึงทำให้ตอบสนองได้เร็วขึ้น

เลือกผลิตภัณฑ์:
  AS Anti-Virus Premier
●  AS Anti-Virus Netbook
  AS Internet Security
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
AS Enterprise Security ให้บริการในทุกๆ ด้านสำหรับผู้ดูแลระบบ ในการปรับใช้และจัดการรักษาความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่น:
 การติดตั้งแบบ Remote
 สแกนระบบตามเวลาที่กำหนด
 การจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ISP Solution (SaaS)
AS Anti-Virus SaaS (Software as a Service) ได้ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมและไอที ที่ต้องการบริการ Anti-Virus ให้สำหรับลูกค้า โดยสามารถเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน :

  ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
  ติดตั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  สามารถอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้อัตโนมัติ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ